Töötamise toetamise teenusele saamine ja teenuse lõppemine

Töötamise toetamise teenusele saamine ja teenuse lõppemine

Sotsiaalhoolekande seadus, seadusel klikates suuname teid Riigi Teatajas asuvale sotsiaalhoolekande seadusele.


Teenusele on õigus isikul, kes:

  • on täisealine;
  • on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega;
  • on kehtiva isikliku rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud ristiga töötamise toetamise teenus või kellel on rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalik põhjendatud ettepanek töötamise toetamise teenuse saamiseks rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks, VÕI kellel on psühhiaatri hinnang erihoolekandeteenusele suunamiseks.
  • vajab töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist;
  • talle ei osutata samal ajal ööpäevaringset erihooldusteenust.
  • ei ole sõltuvust alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena.

Teenuse saamiseks peab isik või tema seaduslik esindaja teenuse osutajale esitama järgmised kehtivad dokumendid:

  • isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaardi puhul mõlemad pooled);
  • seadusliku esindaja olemasolul seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaardi puhul mõlemad pooled) ja esindusõigust tõendava dokumendi koopia;
  • olemasolul isikliku rehabilitatsiooniplaani koopia (30 päeva jooksul MTÜ Iseseisev Elu poole pöördumisest arvates); rehabilitatsiooniplaani koopiat ei pea esitama, kui suunamine on töötamise toetamise teenusele rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks;
  • arstliku ekspertiisi otsuse koopia puude raskusastme, lisakulude ja püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta.