Toetatud elamise teenus

Teenuse eesmärk:

tagada teenuse saaja võimalikult iseseisev toimetulek elades tavapärasele võimalikult lähedases keskkonnas.

Tegevused:

 • koostame koos teenuse saajaga ja olemasolu korral koos teenuse saaja seadusliku esindajaga teenuse saaja tegevusplaani;
 • juhendame inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel (koristamine, toiduvalmistamine, riiete korrashoid, enesehügieeni eest hoolitsemine jne);
 • juhendame inimest igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel;
 • juhendame inimest eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel;
 • nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel (sealhulgas posti- ja finantsteenused);
 • abistame inimest ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimises ja kokkulepete täitmises (kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat isikut);
 • õpetame tundma ja jälgima haiguse sümptomeid;
 • arendame suhete ja kontaktide loomise ning säilitamise oskusi;
 • toetame inimese pereliikmeid ja lähedasi;
 • teeme koostööd tugivõrgustikuga;
 • arendame aja planeerimise ja vaba aja sisustamise oskusi;
 • kaasame ühisüritustel osalema;
 • loome võimalused inimesele tema võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutamiseks;
 • valmistame inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendame ja abistame teda elamispinna hankimisel;
 • viime läbi iganädalaselt toetatud elamise teenuse korteri koosolekuid;
 • korraldame üks kord aastas toetatud elamise teenuse saajatele üldkoosoleku.

Teenus ei sisalda:

 • hooldamist, järelvalvet;
 • toitlustamist;
 • transporditeenust;
 • isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamist.

Teenuse korterid on:

 • Tartus ja Elvas;
 • mitme teenuse saajaga kolme – ja neljatoalised;
 • ühe teenuse saajaga ühetoalised;
 • kesk – ja ahiküttega.

Teenusele saamine ja teenuse lõppemine (klikates pealkirjal leiate teenusele saamise ja teenuse lõpemise kohta täpsema informatsiooni).

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda järgmiste asutuste poole:

 • kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja;
 • Sotsiaalkindlustusamet;
 • MTÜ Iseseisev Elu, kus toetatud elamise teenuse kohta jagab infot teenuste juht telefonil 5697 1997.