Töötajate kontaktandmed

Asutus on avatud tööpäevadel 8:00-17:00.

NB! Kirja saatmisel tuleb [ät] asendada @ märgiga!

NIMI AMETIKOHT TELEFON E-POST  
Maire Koppel Juhataja 7403 403/ 51 59 123 Maire[ät]iseseisev-elu.ee  
Piia Rebane Raamatupidaja 7403 403 info[ät]iseseisev-elu.ee  
Vilve Ratnik Klienditöö juht 7310 157/ 56 971 997 kliendijuht[ät]iseseisev-elu.ee  
Marina Tsukanov Kliendikausta tehniline tugi 7310 157 kliendijuht[ät]iseseisev-elu.ee  
Jelena Martila Vanemtegevusjuhendaja 7334 100/ 56 651 548/ 56 240 105 majutus[ät]iseseisev-elu.ee  
         
Tegevusjuhendajad
Keili Laasberg Tegevusjuhendaja 7310 156/ 56 654 317 iet[ät]iseseisev-elu.ee  
Erle Kriisa Tegevusjuhendaja 7334 100/ 56 642 591 majutus[ät]iseseisev-elu.ee  
Heidi Kase Tegevusjuhendaja 7334 100/ 56 651 548 majutus[ät]iseseisev-elu.ee  
Janne Remmelkoor Tegevusjuhendaja 7334 100/ 56 651 548 majutus[ät]iseseisev-elu.ee  
Kristi Soomelt Tegevusjuhendaja 7310 156/ 56 65 4317 konsultant[ät]iseseisev-elu.ee  
Annika Kukke Tegevusjuhendaja 7381 402/ 56 924 910 iet[ät]iseseisev-elu.ee  
Heete Voore Tegevusjuhendaja 7381 402/ 56 924 910 iet[ät]iseseisev-elu.ee  
Heli Tappo Tegevusjuhendaja 7381 402/ 56 924 910 iet[ät]iseseisev-elu.ee  
Ene Kajak Tegevusjuhendaja 50 92 533 majandus[ät]iseseisev-elu.ee    
Tiina Otti Töötamise toetamise teenuse toitlustamise juhendaja 56 652 785 kook[ät]iseseisev-elu.ee  
Katrin Mark Töötamise toetamise teenuse kunstitöötoa juhendaja 7310 156/ 56 654 276 tellimine[ät]iseseisev-elu.ee  
Mai Uiga Töötamise toetamise teenuse õmblustöötoa juhendaja 56 654 276 tellimine[ät]iseseisev-elu.ee  
Leida Süvaorg Töötamise toetamise teenuse õmblus-/ kunstitöötoa juhendaja 56 654 276 tellimine[ät]iseseisev-elu.ee  
Peep  Ainsoo Igapäevaelu toetamise teenuse tegevuste  juhendaja 731 0156/ 5665 4276 tellimine[ät]iseseisev-elu.ee  
Ave Ristmägi Tegevusjuhendaja (Elva) 56 93 9214 iet[ät]iseseisev-elu.ee  
Evelyn Salu Tegevusjuhendaja (Elva) 56 93 9214 iet[ät]iseseisev-elu.ee  
Juta Reidi Tegevusjuhendaja (Elva) 56 93 9214 iet[ät]iseseisev-elu.ee  
Elvi Saar Tegevusjuhendaja (Elva) 56 93 9214 iet[ät]iseseisev-elu.ee  
Lea Kärson Tegevusjuhendaja (Rõngu) 55 934 518 iet[ät]iseseisev-elu.ee  
Merike Vingel Huvijuht 7381 402/ 56 924 910 iet[ät]iseseisev-elu.ee  


Tartu Toidupank
 

 Kaur Koppel Toidupanga koordinaator 56 653 873 tartu[ät]toidupank.ee

Kaarepere hoolekandekeskus

Eha Kivisikk Juhataja 7762 488/  52 67 848 kaarepere[ät]kaarepere.ee

 

Piret Võsu Kogukonnas elamise teenuse tegevusjuhendaja 56 223 886 kogukond[ät]kaarepere.ee