Igapäevaelu toetamise teenus

Teenuse eesmärk:

Tavapärases keskkonnas elava inimese toimetuleku toetamine, ühisüritustesse ja huviringidesse kaasamine ja samalaadseid probleeme kogenud inimestele omavahelise suhtlemise võimaldamine päevakeskuses.

Tegevused:

 • viime läbi toimetulekugruppe, kaasame inimesi huviringide tegevustesse;
 • õpetame isiklike ja igapäevaelu oskustega toimetulekut;
 • nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
 • õpetame tundma ja jälgima haiguse sümptomeid;
 • arendame suhete ja kontaktide loomise ning säilitamise oskusi;
 • toetame inimese pereliikmeid ja lähedasi;
 • teeme koostööd tugivõrgustikuga;
 • arendame aja planeerimise ja vaba aja sisustamise oskusi;
 • korraldame ühisüritusi ja kaasame nendel osalema;
 • kaasame töösarnasesse tegevusse.

Teenus sisaldab individuaalseid tugitegevusi nagu motiveerimine, abistamine, juhendamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine kui ka rühmatööd.

Teenusele saamine ja teenuse lõppemine (klikates pealkirjal leiate teenusele saamise ja teenuse lõpetamise kohta täpsema informatsiooni).

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda:

  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koostanud asutuse poole;
  • kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate poole;
  • MTÜ-sse Iseseisev Elu, kus igapäevaelu toetamise teenuse kohta jagab infot klienditöö juht telefonil 7310 157 või 5697 1997;  või tulla vestlusaja registreerimiseks tööpäevadel vahemikus kell 9:00-16:00 aadressile Peetri 28, Tartu linn.

Päevakeskused: