Ajalugu

Ühing on asutatud veebruaris 1997 Tartus, nelja vaimse tervise teenuse spetsialisti poolt, eesmärgiga edendada püsiva psüühikahäirega inimeste elukvaliteeti arendavaid teenuseid.

Teenuse kestuse ja osutamise põhimõtteks on: nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik.

Seniste tegevusaastate jooksul on ühing palju kasvanud ning kasvab siiani.

Õnnestunud on mitmed projektid, mille käigus on ühing suutnud käivitada uusi ja täiendada olemasolevaid töökohti, eluasemeid, tugikeskusi. Teenuste osutamisega teenitud omafinantseeringute abil on loodud toetatud töökohti.
Alates 2001-st aastast, rahvusvaheliste projektide tulemusena, on ühingul võimalik pakkuda kaheksas eluasemeüksuses toetatud elamise teenust.  Toetatud töötamise teenust on klientidele pakutud 1997. aastast, toetatud elamise teenust 2001. aastast.  Igapäevaelu toetamise teenust pakume 2002. aastast. Maakonnas pakume teenuseid samuti aastast 2002.
Alates 2010. aastast koordineerib Iseseisev Elu Tartumaa Toidupanga tegevust. 2013. aasta suvest pakub ühing ööpäevaringset hooldust Kaarepere pansionaadis.  2015. aastast pakume kogukonnas elamise teenust.