Töötamise toetamise teenusele saamine ja teenuse lõppemine

Töötamise toetamise teenusele saamine ja teenuse lõppemine

Sotsiaalhoolekande seadus, seadusel klikates suuname teid Riigi Teatajas asuvale sotsiaalhoolekande seadusele.


Teenusele on õigus isikul, kes:

  • on täisealine;
  • on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega;
  • on Sotsiaalkindlustusameti hinnangu alusel vajab töötamise toetamise teenust ning talle on selle kohta väljastatud suunamiskiri;
  • vajab töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist;
  • talle ei osutata samal ajal ööpäevaringset erihooldusteenust.
  • ei ole sõltuvust alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena.

Teenuse saamiseks peab isik või tema seaduslik esindaja teenuse osutajale esitama järgmised kehtivad dokumendid:

  • isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaardi puhul mõlemad pooled);
  • seadusliku esindaja olemasolul seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaardi puhul mõlemad pooled) ja esindusõigust tõendava dokumendi koopia;
  • olemasolul isikliku rehabilitatsiooniplaani koopia (30 päeva jooksul MTÜ Iseseisev Elu poole pöördumisest arvates); rehabilitatsiooniplaani koopiat ei pea esitama, kui suunamine on töötamise toetamise teenusele rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks;
  • arstliku ekspertiisi otsuse koopia puude raskusastme, lisakulude ja püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta.