Sõbrad ja koostööpartnerid

Täname kõiki sõpru ja partnereid meeldiva koostöö eest. Antud lehel on välja toodud ainult osaline nimekiri meie sõpradest. Vabandame, et pole jõudnud kõiki siia kirja panna.

Sotsiaalministeerium – www.sm.ee

Eesti Töötukassa – www.tootukassa.ee

Tartu Linnavalitsus – www.tartu.ee

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus – http://www.tartuvthk.ee

Sotsiaalkindlustusamet –http://sotsiaalkindlustusamet.ee/

TÜ Psühhiaatriakliinik – http://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/

Puuetega Inimeste Koda – www.epikoda.ee

MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus – http://ehtk.ee

Tallinna Vaimse Tervise Keskus – http://www.mhcenter.ee/

ASVO Nøtteøy – Norra – www.asvo.no

Eesti Vaimupuuetega Inimeste Tugiliit – www.vaimukad.ee

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus – www.astangu.ee

Eesti Toidupank – www.toidupank.ee

SA Maarja Küla – http://www.maarjakyla.ee/

SA Teaduskeskus AHHAA-  www.ahhaa.ee

MTÜ Eesti Trükimuuseum- www.trykimuuseum.ee

Kui keegi leiab, et nende asutus/ organisatsioon peaks kindlasti selles nimekirjas olema, siis palun andke meile sellest teada.