Toetatud elamise teenusele saamine ja teenuse lõppemine

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel

Teenusele on õigus isikul, kes/ kellel:

 • on täisealine;
 • on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
 • on kehtiva isikliku rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud ristiga toetatud elamise teenus või kellel on rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalik põhjendatud ettepanek toetatud elamise teenuse saamiseks rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks VÕI kellel on psühhiaatri hinnang teenusele suunamiseks.
 • osutame teenust nii kliendi korteris või kui kliendil puudub elamispind iseseisvalt elamiseks ja ta ei ole suuteline seda endale muretsema siis toetatud elamise teenuse (ühis)korteris;
 • suudab ise enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega;
 • ei ole sõltuvust alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena.

Teenuse saamiseks peab isik või tema seaduslik esindaja teenuse osutajale esitama järgmised kehtivad dokumendid:

 • isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaardi puhul mõlemad pooled);
 • seadusliku esindaja olemasolul seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ID kaardi puhul mõlemad pooled) ja esindusõigust tõendava dokumendi koopia;
 • isikliku rehabilitatsiooniplaani koopia (30 päeva jooksul MTÜ Iseseisev Elu poole  pöördumisest arvates) rehabilitatsiooniplaani olemasolul.
 • arstliku ekspertiisi otsuse koopia puude raskusastme, lisakulude ja püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta;
 • arstitõendi oma terviseseisundi kohta, milles on märgitud pidevat ravi nõudvate somaatiliste haiguste esinemine.

eenet_sinimustvalge_keskmine