Projektid

ISTE projekt

 

Sotsiaalkindlustusamet on koostöös kohalike omvalitsustega alates 2017. aastast viinud ellu projekti “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikuks omavalitsuses”. Projekti raames katsetatakse uut isikukeskset vajaduspõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele vajaliku abi korraldab KOV. Projekti kohta on täpsemalt võimalik lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/erihoolekanne/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudel 

Alates 2023 aastast on projektiga liitunud ka MTÜ Iseseisev Elu.

Koostöös Tartu Linnavalitsusega viime ellu projekti “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024”. Projekti raames osutab Iseseisev Elu Tartu linna korraldusega projekti suunatud inimestele nii baasteenuse kui lisateenuse komponente. Osutatavate komponentide loetelu ja hinnakiri on kättesaadav siit

 

Koostöös Elva Vallavalitsusega viime ellu projekti “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024”. Projekti raames osutab Iseseisev Elu lisateenuse komponente. Osutatavate komponentide nimekiri ja hinnakiri on kättesaadav siit

 

Teostatud projektid:

Tartu Linnamuuseumi laagrinädal “Kõlab hästi” 15.-19. juuni 2015 Toidupanga lastele. Projekti toetab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond.
Laagri infolehe leiad siit.

Mobiilne igapäevaelu toetamise teenus. Projekti toetab Šveitsi Vabaühenduste Fond.