Igapäevaelu toetamise teenusele saamine ja teenuse lõppemine

Kehtestatud Sotsiaalhoolekande seaduse alusel

 Teenusele on õigus isikul, kes:

 • on tööealine;
 • on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega;
 • ei saa samal ajal kogukonnas elamise või ööpäevaringset erihooldusteenust.

Vajalikud dokumendid teenusele saamiseks:

 • kehtivast isikut tõendavast dokumendist koopia (ID kaardi puhul mõlemad pooled);
 • isiku vormikohane taotlus, et ta soovib igapäevaelu toetamise teenust MTÜ-s Iseseisev Elu; (klikates allajoonitud teksil näete taotluse vormi)

Loetletud dokumendid tuleb esitada või postiga saata Sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeeninduse juhtumikorraldajale (Tartu klienditeenindus, Pepleri 35, Tartu) või klienditeenindajale.

Sotsiaalkindlustusamet saadab teenust taotlevale isikule postiga (tähitud kiri) suunamiskirja 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest. Suunamiskirjal on märgitud ajavahemik, mille vältel on isik õigustatud teenust saama.

Teenuse kasutamiseks peab isik Sotsiaalkindlustusametist postiga saadud suunamiskirjaga 3 kalendripäeva jooksul pöörduma MTÜ Iseseisev Elu poole. Kohtumisaeg tuleb eelnevalt kokku leppida teenustejuhiga kas e-postiga teenustejuht[ät]iseseisev-elu.ee, telefonil 5697 1997 või tulla vestlusaja registreerimiseks tööpäevadel vahemikus kell 9:00-16:00 aadressile Peetri 28, Tartu linn.

Teenus lõppeb:

 • suunamiskirjal märgitud tähtaja möödumisel;
 • isiku kirjaliku avalduse korral, soovides lõpetada teenust ennetähtaegselt;
 • kui isik lahkub ajutiselt teenuselt rohkem kui kaheks kuuks järjest, välja arvatud stationaarse tervishoiuteenuse osutamise korral;
 • kui isikul ilmnevad vastunäidustused teenuse saamiseks: sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena ja statsionaarset ravi vajav psüühikahäire;
 • kodukorrareeglite korduval rikkumisel;
 • teenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahelise raamlepingu lõppemisel;
 • suunamiskirja kehtetuks tunnistamisel Sotsiaalkindlustusameti poolt;
 • isiku surma korral.

Teenuse lõppedes ei ole isikul enam sama suunamiskirja alusel õigust teenust saada, vaid tuleb pöörduda uuesti Sotsiaalkindlustusametisse, et saada uus suunamiskiri igapäevaelu toetamise teenusele.