Igapäevaelu toetamise teenusele saamine ja teenuse lõppemine

Kehtestatud Sotsiaalhoolekande seaduse alusel

 Teenusele on õigus isikul, kes:

 • on tööealine;
 • on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega;
 • ei saa samal ajal kogukonnas elamise või ööpäevaringset erihooldusteenust.

Vajalikud dokumendid teenusele saamiseks:

Loetletud dokumendid tuleb esitada või postiga saata Sotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeeninduse juhtumikorraldajale (Tartu klienditeenindus, Põllu 1a, Tartu 50303) või klienditeenindajale.

Sotsiaalkindlustusamet saadab teenust taotlevale isikule postiga (tähitud kiri) suunamiskirja ühe kuu jooksul arvates taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest. Suunamiskirjal on märgitud ajavahemik, mille vältel on isik õigustatud teenust saama.

Teenuse kasutamiseks peab isik Sotsiaalkindlustusametist postiga saadud suunamiskirjaga 21 kalendripäeva jooksul pöörduma MTÜ Iseseisev Elu poole. Kohtumisaeg tuleb eelnevalt kokku leppida teenustejuhiga kas e-postiga teenustejuht[ät]iseseisev-elu.ee, telefonil  7310 157 või 5697 1997; või tulla vestlusaja registreerimiseks tööpäevadel vahemikus kell 9:00-16:00 aadressile Peetri 28, Tartu linn.

Teenus lõppeb:

 • suunamiskirjal märgitud tähtaja möödumisel;
 • isiku kirjaliku avalduse korral, soovides lõpetada teenust ennetähtaegselt;
 • kui isik lahkub ajutiselt teenuselt rohkem kui kaheks kuuks järjest, välja arvatud stationaarse tervishoiuteenuse osutamise korral;
 • kui isikul ilmnevad vastunäidustused teenuse saamiseks: sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena ja statsionaarset ravi vajav psüühikahäire;
 • kodukorrareeglite korduval rikkumisel;
 • teenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahelise raamlepingu lõppemisel;
 • suunamiskirja kehtetuks tunnistamisel Sotsiaalkindlustusameti poolt;
 • isiku surma korral.

Teenuse lõppedes ei ole isikul enam sama suunamiskirja alusel õigust teenust saada, vaid tuleb pöörduda uuesti psühhiaatri poole (saatekirja väljastamiseks) ja saada Sotsiaalkindlustusametist uus suunamiskiri igapäevaelu toetamise teenusele.