Visioon, missioon

Mittetulundusühing Iseseisev Elu on asutatud EESMÄRGIGA arendada ja säilitada psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteeti.

Meie MISSIOON on väärtustada hoolivust.

Meie VISIOON on toetada ühiskonnas erivajadustega inimestele võrdsete võimaluste loomist.

VÄÄRTUSTAME

•      inimlikkust ja hoolivust – hoolime üksteisest, märkame ja hindame üksteist;

•      sallivust – teame, et inimesed ei ole paremad ega halvemad, on teistsugused;

•      usaldusväärsust ja vastutustunnet – oleme enesekriitilised, järjepidevad, tagame konfidentsiaalsuse;

•      asjatundlikkust – oleme pädevad ja teeme oma tööd hästi;

•      avatust ja koostööd – lähtume kliendi vajadustest, kaasame partnereid ja oleme paindlikud;

•      uuendusmeelsust ja arengut – kasvame ise ja arendame asutust.